قالب وبلاگ


در رهگذر زمان
علمي آموزشي در زمينه ي جغرافيا و برنامه ریزی شهری ،تاريخي , اجتماعي و...  
نويسندگان
پيوندهای روزانه

مقدمه

شکل گیری منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال پیش ، از ابری متشکل از گاز و غبار بین ستاره‌ای ، آغاز گردید. جاذبه باعث انقباض ابر شده و کره متراکمی از گاز در مرکز ابر بوجود آورد. جاذبه همچنین باعث دوران هر چه سریعتر ابر شد. هنگام دوران، مواد موجود در ابر، پهن شده و حلقه ای به وجود آمد که نواحی متراکم مرکزی را در بر می گرفت. سرانجام در این ناحیه متراکم ، گرمای لازم برای وقوع واکنشهای هسته‌ای فراهم گشت و بدین ترتیب ، ستاره خورشید بوجود آمد. اعضای کوچکتر منظومه شمسی از مواد موجود در این حلقه بوجود آمدند. این اعضاء عبارتند از سیارات ، سیارکها و ستاره دنباله دار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

          : عطارد 

 

-عطارد اولین سیاره ی  منظومه است، ونزدیکترین سیاره به ستاره ی خورشید.

-عطارد بعدازپلوتون کوچکترین سیاره است. این سیاره قمر ندارد . عطارد برای

-ما تنها در هنگام طلوع و غروب قابل رویت است.این سیاره بسیار گرم است.

درجه حرارت آن درروز حدوداٌ 427درجه ی سانتیگراد ودرشب 172درجه زیر-

صفرکاهش می یابد.عطارد هر 88روز یک بار به دور خورشید می چرخد.این سیاره در تلسکوپ به-صورت هلال باریکی دیده می شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیاره ی زهره:

 

     این سیاره درخشان بیش ازهرسیاره ی دیگری به زمین نزدیک

می شود،ودرروشن ترین حالت،پس ازماه،درخشنده ترین جرم آسمانی است.  این سیاره چون جلوی زمین قرارداردمثل ماه هلال

دارد.  زهره درآذرماه میهمان صورت های فلکی سنبله وترازو 

{میزان}خواهدبود.برای دیدن این سیاره کافی است به افق شرقی

نگاه کنیددرصبح زود،همینطوردرغروب بایدبه افق غربی نگاه کرد،

تاجسم پرنوری رادید.  جنس زهره همانندزمین ومریخ است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سیاره ی زمین؛

 

سیاره ی زمین جایی است که ما در آن زاده شده ایم.ودوباره

به ان بر می گردیم .  زمین سومین سیاره ی منظومه ی شمسی است .زمین یک قمر دارد،نام آن قمرماه است.

زمین در بدو پیدایش بصورت کره‌ای از مواد داغ و نیمه مذاب بود. بتدریج عناصر سنگینتر

ته‌نشین شده وهسته ی فلزی را بوجود آوردند و در عین حال عناصر سبکتر به سطوح بالاتر

آمده وجبه وپوسته را تشکیل دادند. پس از گذشت چند میلیارد سال ، زمین سرد شد سطح

زمین جامد گشت .جوزمین شکل گرفت واقیانوس به وجودآمد،تکامل زمین هنوزهم ادامه دارد پوسته زمین توسط فورانهای آتشفشانی در کف اقیانوسها نوسازی شده ، دائما بر اثرزمین لرزها و حرکتهای قاره‌ای درحال تغییرو تحول است. تناسب گازهای مختلف در جو زمین نیز بر اثر دخالتهای انسان به آرامی در حال تغییر است. بیشترزمین راآب فراگرفته است،آب وهوای زمین در حال تغییر .دانش مندان پیشبینی که زمین در آینده گرم می شود. زمین دارای قطب هایی است یعنی کشش نیروی جاذبه در این نقاط زیاد است

قطب های زمین دوگانه است .نام این قطب ها شمال وجنوب است. این جاذبه است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سیاره ی مریخ:

مریخ چهارمین سیاره ی منظومه ی شمسی است ،مریخ دو قمر

دارد به نام ها ی فوبوس و دایموس .انها به دورمریخ می چرخند

خاک مریخ قرمز رنگ است ،مثل بیابان ها ی زمین .درمریخ  ،

دومریخ نورد وجود دارد که نام انها {روح}و{ناسا}است .در مریخ

آب یخ بسته مشاهده شده است .مریخ همانندزمین   سه لایه دارد

پوسته.جبه.هسته.مریخ هر 2سال یك بار به دور خورشید میچرخد.

دمای مریخ در روز 40+درجه ودر شب 80-.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 سیاره ی مشتری:

پنجمین سیاره نزدیک به خورشید و اولین غول ازچهارغول گازی است.

مشتری بزرگترین سیاره منظومه ی شمسی بوده و جرم آن ازتمام سیارات دیگر بیشتر است. حجم این سیاره 1300برابر زمین،و جرم آن دو و نیم برابر جرم تمامی سیارات منظومه شمسی است . ابرهای انواری شکل مشتری غالباً از گازهای هیدروژن وهلیوم

تشکیل شده اند. جو درونی سیاره حدود1000 کیلومتر{600مایل}پایین تر از ابرها شروع می شود که در این نقطه گاز هیدروژن به مایع تبدیل می گردد. در اعماق پایین تر،

هیدروژن حالت فلزی دارد. در مرکز مشتری، هسته ای سنگی و بسیار داغ وجود دارد

که حرارتش به 3500 درجه سانتی گراد (63000 درجه فارنهایت) می رسد.

حلقه های مشتری:

منظومه حلقه های مشتری در سال 1979 توسط کاوش گرفضایی ویجر1 کشف گردید. سه حلقه مشتری به

ترتیب حلقه هاله به عرض 22800کیلومتر . حلقه اصلی که حلقه ای باریک و درخشان است به عرض

6400کیلو متر . و حلقه تار عنکبوت که رقیق ترین و عریض ترین حلقه می باشد به عرض8500کیلومتر

قمرهای مشتری:   مشتری حدودا 60قمردارد وبزرگترین قمرهای آن اقمارگالیله نام گذاری شده است که نام های انها به ترتیب آیو.اروپا.گانیمید.کالیستو .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سیاره ی زحل:

  زحل ششمین سیاره منظومه ی شمسی است. 

 

سیاره زحل زیباترین سیاره منظومه شمسی است که بسیاری از علاقه مندان که به تازه گی به ستاره شناسی روی آورده اند، آرزوی یک بار دیدن این سیاره را از درون تلسکوپ دارند. برای آگاهی بیشتر از وضعیت سیاره زحل ادامه این خبر را مشاهد نمایید.

سیاره زحل در اسفند ماه در صوت فلکی شیر قرار خواهد داشت و وضعیت آن برای رصد هر روز بهتر خواهد شد. سیاره زحل در اواخر بهمن مه و اوایل اسفند ماه کمی پس از غروب خورشید سر از افق شرقی بر خواهد آورد و در انتظار شما رصد گران خواهد بود.

برای افرادی که تا به حا این سیاره را رویت نکرده اند، مقارنه ماه و زحل در شامگاه پنجشنبه 2 اسفندماه فرصت مناسبی است. البته در شب قبل یعنی صبحگاه روز پنجشنبه که ماه گرفتگی کامل را در پیش رو داریم نی زمان مناسبی است که به می بایست به مقاله ماه گرفتگی در غرب ایران مراجعه کنید.
اما اطلاعات تکمیلی
سیاره زحل در صورت فلکی شیر و نزدیکی ستاره قلب اسد قرار دارد و هر شب پس از غروب خورشید ابتدا ستاره آبی رنگ قلب شیر و تقریباً 30 دقیقه بعد سیاره زحل به مانند ستاره ای زرد رنگ طلوع خواهد نمود. دیدن سیاره زحل از درون تلسکوپ جذابیت دیگری دارد، حلقه های آن و قمر پرنورش تیتان نیز به آسانی دیده خواهدشد.   

قمرها ی زحل:

زحل هم مانند سیارات دیگر جزو غول های گازی است و.زحل دارای حدودا 20قمراست.

وبزرگترین وپرنورترین قمر آن تیتان  است،این سیاره به علت وجود گوگرد حالت رنگی

به خود گرفته است . قمر های آن را در تصویر مشاهده میکنید.پایین  . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 سیاره ی اورانوس:

هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول از چهار غول گازی است. جواطراف جبه غالباَ ازجنس متان است .اورانوس حدوداٌ 15 قمردارد،مواد تشکیل دهنده تمام آنها مخلوطی از سنگ و یخ است. در سطح چهار  گودال های شهابسنگی .(ابرن ، تیتانیا ، آمبریل ، آریل)قمربزرگ اورانوس اورانوس سومین سیاره بزرگ منظومه شمسی بوده.بزرگی ان 4برابرزمین است،دوره تناوب مداری این سیاره 84سال زمینی است،وبعد ازنپتون وپلوتون طولانی‌ترین مدار را دارد.

 

حلقه های اورانوس : بخاطر تیرگی زیاد مواد سازنده حلقه‌های اورانوس،مشاهده آنها بسیار مشکل است. درسال1977 این حلقه‌ها در مسیر نور یک ستاره قرار گرفته و بدین ترتیب کشف شدند. مواد تشکیل دهنده این حلقه ها سنگ ها یی به قطر یک متر هستند. 

رصد اورانوس:

تحت شرایط بسیار عالی ، اورانوس را می‌توان با چشم غیر مسلح دید. هنگام مشاهده با تلسکوپ اورانوس بصورت حلقه کوچکی به رنگهای سبز و آبی دیده می‌شود.15 قمر اورانوس تا کنون کشف شده‌اند که به موازات استوای سیاره و در جهت چرخش سایره . به دور آن می‌چرخند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیاره ی نپتون:

 

هشتمین سیاره نزدیک به خورشید وچهارومین غول گازی است. از لحاظ اندازه و ساختار شبیه به سیاره همسایه‌اش،سیاره ی اورانوس میباشد. جو آبی رنگ و درخشان این سیاره بخاطر وجود گاز متان درآن

است. شکلهای ابر مانند متعدی روی این سیاره وجود دارند که مهمترین آنها لکه ی سیاه بزرگ نام دارد.

این لکه ، مجموعه طوفانی عظیمی به بزرگی کره ی زمین زیر این ابرها ، جبه‌ای از یخ و گاز و هسته‌ای سنگی و کوچک قرار دارد.   لکه سیاه بزرگ

 

لکه سیاه بزرگ و لکه سیاه کوچک واچرخه‌هایی بیضی شکل در جو نپتون هستند که بوسیله این لکه از نوع ابر سیروس است. سریعترین بادهای منظومه شمسی

 

قمرهای نپتون

این سیاره حدوداٌ8قمردارد.که بزرگترین آنها قمر تیترون است. جو رقیقی از نیتروژن در اطراف این قمر وجود دارد . مدار سیاره نپتون نامنظم است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 سیاره پلوتون:

پلوتون نهمین سیاره ی منظومه ی شمسی است.پلوتون سردترین سیاره ی

منظومه است. دمای سطحی نهمین سیاره ، در فاصله 5.91 میلیارد کیلومتری خورشید، احتمالا حدود منهای 230 درجه سانتیگراد است. می‌دانیم روی پلوتون مناطق تیره‌ای وجود دارد، اما نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم که در این مناطق نیتروژن با متان یخ زده وجود ندارد. اگرچنین باشد،ممکن است این مناطق اندکی گرمتر از سایر قسمتهای سیاره باشند. تا آن هنگام که سیاره را بهتر بشناسیم،اخترشناسان فرض می‌کنند که دمای سطح آن ثابت است. در دمای منهای 230 درجه سانتیگراد، یخ درست،مانند سنگ ، سخت و محکم و بادوام است. بیشتر گازها روی سطح سیاره متراکم و تبدیل به مایع می‌شوند. روشنایی روز به آن معنایی که ما زمینیها می‌شناسیم، در آنجا وجود ندارد. خورشید آنقدر دور است که در آسمان پلوتون ، تنها ستاره‌ای بسیار درخشان به نظر می‌رسد.

سفربه پلوتون:

تأمین هزینه چنین سفری بسیار دشوار است. مأموریت ویژه کوئیپر نیزکه قرار است فقط به منظور پرواز از کنار پلوتون و شارون و گرفتن عکسهایی  از سطح این دو انجام  شود، مستلزم صرف مخارج هنگفتی است. در حقیقت ، پیاده کردن انسان روی پلوتون،تا زمان ابداع شکل و شیوه جدیدی از سفر فضایی به تعویق می‌افتد..    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پایان مقاله

[ شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ ۱۶:۳۶ بعد از ظهر ] [ حسین ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام هستي بخش انسان ها
اين وبلاگ در اول دي ماه 1387 توسط مدیر وبلاگ فعال گرديده و سعي دارد مطالبي در خصوص موضوعات علمي ،آموزشی با كار كرد هاي جغرافيايی،تاريخي ،اجتماعي،زمين شناسي و....را به شماخوانندگان ارجمند ارائه نمايد،باشد كه مقبول افتد و مورد رضايت قرار گيرد. انشاا...
در صورت تمایل میتوانید مطالب ارزنده خود را به ایمیل arshia141@Gmail.com ارسال نماييد تا بانام خودتان و در وبلاگ خودتان استفاده شود. . همچنین اگر نظرات خودتان را برایم ارسال کنید خوشحال میشوم . باتشكر


زندگي اطلس جغرافي ماست
که در آن نقشه استان محبت پيداست
جلگه جهد و نمکزار حسد پيدا نيست
کوه چهل چشمه عشق ارتفاعش بسيار
و فلات ايمان حول اين کوه چه وسعت دارد

موضوعات وب
امکانات سایت

آی پی رایانه شما :

 Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل
نام شما :
ايميل شما :
نام دوست شما:
ايميل دوست شما:

Powered by Night-Skin

نایت اسکین ، مرجع قالب و ابزارهای وبلاگ نویسیابزار معرفی وبلاگ به دوستان

پیغام ورود و خروج

Online User [ طراحی : ایران اسکین ] [ Weblog Themes By : iran skin ]